Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10047 — Schwarz Group/SUEZ Waste Management Companies) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 71/13