72/442/EGKS: Beschikking van de Commissie van 22 december 1972 houdende wijziging van Beschikking nr. 4/53 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzer- en kolenindustrieën worden toegepast, dienen te worden gepubliceerd