72/442/EKSF: Kommissionens beslutning af 22. december 1972 om ændring af beslutning nr. 4/53 om vilkårene for offentliggørelse af prislister og salgsbetingelser anvendt af virksomheder inden for kul- og jernmalmindustrien