Регламент (ЕИО) № 2300/76 на Съвета от 20 септември 1976 година за сключване на Рамково споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейските общности и Канада$