Решение на Съда (втори състав) от 20 октомври 1977 г.