Дело C-532/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — GN, представлявана по закон от HM/ZU в качеството на ликвидатор на Niki Luftfahrt GmbH (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Конвенция от Монреал — Член 17, параграф 1 — Отговорност на въздушните превозвачи при злополука — Понятието „злополука“ — Въздухоплавателно средство в полет — Разливане на чаша с кафе, поставена на масичката пред седалка — Телесни увреждания, причинени на пътник)