Протокол от следобедното заседание от 20 март 2019 г., сряда