Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейските общности, заседаващи в рамките на Съвета от 20 септември 1976 година относно дейностите по икономическо сътрудничество в рамките на Съвместния комитет ЕО-Канада PROPCELEX