Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9942 – Partners Group/Bridgepoint/Rovensa) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 300/06