Обява за свободно работно място за заместник-председател — Служба на Общността за сортовете растения (Срочно нает служител на степен AD 12) — COM/2016/20015