PROPCELEX Решение на Съвета от 21 ноември 1988 година за сключване на Протокол за финансово сътрудничество между Европейската икономическа общност и Държавата Израел