Kawża C-723/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — il-Belġju) — Lies Craeynest et vs Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2008/50/KE — Artikoli 6, 7, 13 u 23 — Anness III — Evalwazzjoni tal-kwalità tal-arja — Kriterji li jippermettu li jiġi kkonstatat qbiż tal-valuri limitu tad-dijossidu tan-nitroġenu — Kejl bl-użu ta’ punti ta’ kampjunament fissi — Għażla ta’ siti xierqa — Interpretazzjoni tal-valuri mkejla mill-punti ta’ kampjunament — Obbligi tal-Istati Membri — Stħarriġ ġudizzjarju — Intensità tal-istħarriġ — Setgħa li tingħata ordni)