C-723/17. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. június 26-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lies Craeynest és társai kontra Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Előzetes döntéshozatal — 2008/50/EK irányelv — 6., 7., 13. és 23. cikk — III. melléklet — Levegőminőség-vizsgálat — A nitrogén-dioxid határértékei túllépésének megállapítását lehetővé tevő kritériumok — A helyhez kötött mintavételi pontok segítségével végzett mérések — A megfelelő helyszínek kiválasztása — A mintavételi pontokon mért értékek értelmezése — A tagállamok kötelezettségei — Bírósági felülvizsgálat — A felülvizsgálat terjedelme — Meghagyás kibocsátására irányuló hatáskör)