predmet C-723/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgija) — Lies Craeynest i dr. protiv Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2008/50/EZ — Članci 6., 7., 13. i 23. — Prilog III. — Procjena kvalitete zraka — Kriteriji za utvrđivanje prekoračenja graničnih vrijednosti za dušikov dioksid — Provođenje mjerenja na stalnim točkama uzorkovanja — Odabir odgovarajućih mjernih mjesta — Tumačenje izmjerenih vrijednosti na točkama uzorkovanja — Obveze država članica — Sudski nadzor — Učestalost kontrole — Ovlast izdavanja naloga)