Klausimas raštu E-3847/09 pateikė Ilda Figueiredo (GUE/NGL) ir João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Komisijos nuomonė apie pieną ir mėsą