Регламент (ЕИО) № 1516/79 на Комисията от 19 юли 1979 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1119/79 относно установяване на специални разпоредби за прилагането на системата за вносни лицензии на семена$