Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на22 януари 1987 г. # Euridiki Samara срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 21/86. Samara/Комисия TITJUR