Teade vaba ametikoha kohta: õiguskontrollikomitee liige (peanõunik) (palgaaste AD14) — Peasekretariaat — Ajutise töötaja töölevõtmine vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktile a — COM/2016/10367