Afgørelse nr. 5/81 truffet af Den blandede Komité EØF- Sverige, af 1. december 1981 om ændring af protokol nr. 1 og 2