Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,05 % на 1 февруари 2016 година — Обменен курс на еврото