Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/1466 av den 21 september 2018 att förlänga och ändra det tillfälliga förbudet mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella kunder enligt beslut (EU) 2018/795