Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/1466 z 21. septembra 2018 o obnovení a zmene dočasného zákazu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým klientom uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2018/795