Решение (ЕС) 2018/1466 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 21 септември 2018 година за подновяване и изменение на временната забрана, въведена с Решение (ЕС) 2018/795, върху пускането на пазара, разпространението или продажбата на бинарни опции на непрофесионални клиенти