Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus