Kommissionens forordning (EF) nr. 172/2004 af 30. januar 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 134. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97