Predlog SKLEP SVETA o pooblastilu Komisiji, da v imenu Unije odobri globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah na področju politike priseljevanja