Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia oprávňuje schváliť v mene Únie globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v oblasti prisťahovaleckej politiky