Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lill-Kummissjoni sabiex tapprova, f’isem l-Unjoni, il-Patt Globali għall-Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari fil-qasam tal-politika tal-immigrazzjoni