Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko pilnvaro Komisiju Savienības vārdā apstiprināt globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju imigrācijas politikas jomā