Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да одобри, от името на Съюза, Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция в областта на имиграционната политика