Písemný dotaz E-005118/11 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisi. Zaručení přístupu do budov, kde jsou poskytovány veřejné služby, zdravotně postiženým osobám