2009/142/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2009 , yhteisön osallistumisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2008 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 977)