Писмен въпрос E-4565/10 Rareş-Lucian Niculescu (PPE) до Комисията. Директни плащания на земеделски стопани в отделните държави-членки след приключване на текущата финансова перспектива