Pisemne zapytanie E-001186/11 Anja Weisgerber (PPE) do Komisji. Dyrektywa w sprawie zabawek: wartości graniczne dla metali ciężkich i wprowadzenie znaku jakości