Общо изслушване в Съда Дело № 05 КО.2016.672 2020/C 226/09