Priekšlikums PADOMES REGULA par grozījumiem Padomes Regulā (ES) Nr. 57/2011 attiecībā uz konkrētu zivju krājumu zvejas iespējām