Дело C-78/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 февруари 2011 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Rouen — Франция) — Marc Berel и др./Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Митнически кодекс на Общността — Членове 213, 233 и 239 — Солидарна отговорност при повече от един длъжник за едно митническо задължение — Опрощаване на вносни мита — Погасяване на митническото задължение — Възможност за един от солидарните длъжници да се позове на решение за опрощаване, взето в полза на друг съдлъжник — Липса)