Sprawa T-319/20: Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2020 r. – GGEW / Komisja