Решение на Общия съд (девети състав) от 28 януари 2016 г.