Определение на председателя на втори състав на Съда от 21 декември 1976 г.