Решение на Съда (трети състав) от 21 декември 2016 г.$