Τροποποίηση του πίνακα των εγκαταστάσεων της Ουρουγουάης που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα