Sag T-297/16 P: Rettens kendelse af 26. september 2017 — Gyarmathy mod EMCDDA (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — ansatte i EMCDDA — ingen forlængelse af ansættelseskontrakten — opsigelse af kontrakten — psykisk chikane — ansøgning om bistand — administrativ undersøgelse — undersøgelsens upartiskhed)