Zadeva T-386/19: Tožba, vložena 24. junija 2019 – CQ/Računsko sodišče