Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7737 – Honeywell/Elster) (Tekst mający znaczenie dla EOG)