Multilaterale aftaler, der er resultatet af handelsforhandlingerne 1973-79 (GATT) - Protokol til aftalen om anvendelsen af artikel VII i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel