Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1700 af 6. november 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem