Schriftelijke vraag E-000660/12 Derk Jan Eppink (ECR) aan de Commissie. Kimberlyproces — Verantwoordelijke instelling