Rakstisks jautājums E-2837/04 Iesniedzis: Josu Ortuondo Larrea (ALDE) Komisijai. struktūrfonda programmā plānotajiem finanšu līdzekļiem uz vienu Savienības iedzīvotāju laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam