2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/593 dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu